Database Yapısı

Başlık (Header) Kısmı Açıklaması ve Genel Notlar İçin Tıklayın

Tablo No : 31

Tablo Adı : CARI_HESAPLAR Tablo : Cari Kartları

No Alan Adı Tip Açıklama Detay
0 cari_Guid Uniqueidentifier    
1 cari_DBCno Smallint    
2 cari_SpecRECno Integer    
3 cari_iptal Bit    
4 cari_fileid Smallint    
5 cari_hidden Bit    
6 cari_kilitli Bit    
7 cari_degisti Bit    
8 cari_checksum Integer    
9 cari_create_user Smallint    
10 cari_create_date DateTime    
11 cari_lastup_user Smallint    
12 cari_lastup_date DateTime    
13 cari_special1 Nvarchar(4)    
14 cari_special2 Nvarchar(4)    
15 cari_special3 Nvarchar(4)    
16 cari_kod Nvarchar(25) Cari Kodu  
17 cari_unvan1 Nvarchar(127) Ünvan 1  
18 cari_unvan2 Nvarchar(127) Ünvan 2  
19 cari_hareket_tipi Tinyint Cari Hareket Tipi 0:Mal ve Hizmet Alınır ve Satılır 1:Mal ve Hizmet Sadece Satılır 2:Mal ve Hizmet Sadece Alınır 3:Sadece Parasal Hareket Yapılır 4:Cari Hareket Yapılmaz
20 cari_baglanti_tipi Tinyint Cari Bağlantı Tipi 0:Müşteri 1:Satıcı 2:Diğer Cari 3:Dağıtıcı 4:Bayi 5:Hedef Müşteri 6:Hedef Bayi 7:Alt Bayi 8:Bağlı Ortaklık
21 cari_stok_alim_cinsi Tinyint Stok Alım Cinsi 0:Toptan ve Perakende 1:Toptan 2:Perakende
22 cari_stok_satim_cinsi Tinyint Stok Satım Cinsi 0:Toptan ve Perakende 1:Toptan 2:Perakende
23 cari_muh_kod Nvarchar(40) Cari Hesap Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
24 cari_muh_kod1 Nvarchar(40) Cari Hesap Muhasebe Kodu1 Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
25 cari_muh_kod2 Nvarchar(40) Cari Hesap Muhasebe Kodu2 Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
26 cari_doviz_cinsi Tinyint Döviz Cinsi Bkz. DOVIZ_KURLARI
27 cari_doviz_cinsi1 Tinyint Döviz Cinsi1 Bkz. DOVIZ_KURLARI
28 cari_doviz_cinsi2 Tinyint Döviz Cinsi2 Bkz. DOVIZ_KURLARI
29 cari_vade_fark_yuz Float Vade Fark Yüzdesi  
30 cari_vade_fark_yuz1 Float Vade Fark Yüzdesi 1  
31 cari_vade_fark_yuz2 Float Vade Fark Yüzdesi 2  
32 cari_KurHesapSekli Tinyint Kur Hesaplama Şekli 1:Döviz Alış 2:Döviz Satış
3:Efektif Alış 4:Efektif Satış
33 cari_vdaire_adi Nvarchar(50) Vergi Dairesi  
34 cari_vdaire_no Nvarchar(15) Vergi Dairesi No  
35 cari_sicil_no Nvarchar(15) Sicil No  
36 cari_VergiKimlikNo Nvarchar(10) Cari Vergi Kimlik No  
37 cari_satis_fk Integer Cari Satış Fiyat Kodu Satışlarda hangi stok satış fiyatının uygulanacağını belirtir.
Bkz. STOKLAR
38 cari_odeme_cinsi Tinyint Cari Ödeme Cinsi 0:Serbest 1:Haftalık 2:Aylık 3:15 Günlük
39 cari_odeme_gunu Tinyint Ödeme Günü  
40 cari_odemeplan_no Integer Ödeme Plan No Bkz. ODEME_PLANLARI
41 cari_opsiyon_gun Integer Cari Opsiyon Gün  
42 cari_cariodemetercihi Tinyint Cari Ödeme Tercihi 0:Nakit 1:Müşteri Çeki 2:Firma Çeki
3:Müşteri Senedi 4:Firma Senedi 5:Havale 6:Ödeme Emri 7:Doğrudan Havale
43 cari_fatura_adres_no Integer Fatura Adres No Bkz. CARI_HESAP_ADRESLERI
44 cari_sevk_adres_no Integer Sevk Adres No Bkz. CARI_HESAP_ADRESLERI
45 cari_banka_tcmb_kod1 Nvarchar(4) Banka Kodu 1  
46 cari_banka_tcmb_subekod1 Nvarchar(8) Banka Şube Kodu 1  
47 cari_banka_tcmb_ilkod1 Nvarchar(3) Banka İl Kodu 1  
48 cari_banka_hesapno1 Nvarchar(30) Banka Hesap No 1  
49 cari_banka_tcmb_kod2 Nvarchar(4) Banka Kodu 2  
50 cari_banka_tcmb_subekod2 Nvarchar(8) Banka Şube Kod 2  
51 cari_banka_tcmb_ilkod2 Nvarchar(3) Banka İl Kodu 2  
52 cari_banka_hesapno2 Nvarchar(30) Banka Hesap No 2  
53 cari_banka_tcmb_kod3 Nvarchar(4) Banka Kodu 3  
54 cari_banka_tcmb_subekod3 Nvarchar(8) Banka Şube Kodu 3  
55 cari_banka_tcmb_ilkod3 Nvarchar(3) Banka İl Kodu 3  
56 cari_banka_hesapno3 Nvarchar(30) Banka Hesap No 3  
57 cari_EftHesapNum Tinyint Cari Eft Hesap Numarası  
58 cari_Ana_cari_kodu Nvarchar(25) Ana Cari Kodu  
59 cari_satis_isk_kod Nvarchar(4) Cari Satış İskonto Kodu Bkz. STOK_CARI_ISKONTO_TANIMLARI
60 cari_sektor_kodu Nvarchar(25) Sektör Kodu Bkz. STOK_SEKTORLERI
61 cari_bolge_kodu Nvarchar(25) Cari Bölge Kodu Bkz. CARI_HESAP_BOLGELERI
62 cari_grup_kodu Nvarchar(25) Cari Grup Kodu Bkz. CARI_HESAP_GRUPLARI
63 cari_temsilci_kodu Nvarchar(25) Cari Temsilci Kodu Bkz. PERSONELLER
64 cari_muhartikeli Nvarchar(10) Muhasebe Kod Artikeli Bkz. MUHASEBE_FISLERI
65 cari_firma_acik_kapal Bit Firma Açık / Kapalı? 0:Açık 1:Kapalı
66 cari_BUV_tabi_fl Bit    
67 cari_cari_kilitli_flg Bit Cari Kilitli Mi?  
68 cari_etiket_bas_fl Bit Etiket Basılsın Mı ?  
69 cari_Detay_incele_flg Bit Detay İncelensin Mi ?  
70 cari_efatura_fl Bit e-Fatura ?  
71 cari_POS_ongpesyuzde Float POS Öngörülen Peşinat Yüzdesi  
72 cari_POS_ongtaksayi Float POS Öngörülen Taksit Sayısı  
73 cari_POS_ongIskOran Float POS Öngörülen İskonto Oranı  
74 cari_kaydagiristarihi DateTime Kayıt Tarihi  
75 cari_KabEdFCekTutar Float Kabul Ed. Firma Çek Tutarı  
76 cari_hal_caritip Tinyint Hal Cari Tipi 0:Tüccar 1:Müstahsil 2:Çiftçi
77 cari_HalKomYuzdesi Float Hal Komisyon Yüzdesi  
78 cari_TeslimSuresi Smallint Cari Teslim Süresi  
79 cari_wwwadresi Nvarchar(30) Cari Web Adresi  
80 cari_EMail Nvarchar(80) Cari e-Mail Adresi  
81 cari_CepTel Nvarchar(20) Cari Cep Telefonu  
82 cari_VarsayilanGirisDepo Integer Varsayılan Giriş Depo  
83 cari_VarsayilanCikisDepo Integer Varsayılan Çıkış Depo  
84 cari_Portal_Enabled Bit Portal erişimi açık mı?  
85 cari_Portal_PW Nvarchar(127) Portal Ulaşım Şifresi  
86 cari_BagliOrtaklisa_Firma Integer Bağlı Ortaklık İse Firma No  
87 cari_kampanyakodu Nvarchar(4) Kampanya Kodu  
88 cari_b_bakiye_degerlendirilmesin_fl Bit Borç Bakiye Değerlendirilmesin ?  
89 cari_a_bakiye_degerlendirilmesin_fl Bit Alacak Bakiye Değerlendirilmesin ?  
90 cari_b_irsbakiye_degerlendirilmesin_fl Bit Borç İrsaliye Bakiye Değerlendirilmesin ?  
91 cari_a_irsbakiye_degerlendirilmesin_fl Bit Alacak İrsaliye Bakiye Değerlendirilmesin ?  
92 cari_b_sipbakiye_degerlendirilmesin_fl Bit Borç Sipariş Bakiye Değerlendirilmesin ?  
93 cari_a_sipbakiye_degerlendirilmesin_fl Bit Alacak Sipariş Bakiye Değerlendirilmesin ?  
94 cari_AvmBilgileri1KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
95 cari_AvmBilgileri1TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
96 cari_AvmBilgileri2KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
97 cari_AvmBilgileri2TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
98 cari_AvmBilgileri3KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
99 cari_AvmBilgileri3TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
100 cari_AvmBilgileri4KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
101 cari_AvmBilgileri4TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
102 cari_AvmBilgileri5KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
103 cari_AvmBilgileri5TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
104 cari_AvmBilgileri6KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
105 cari_AvmBilgileri6TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
106 cari_AvmBilgileri7KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
107 cari_AvmBilgileri7TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
108 cari_AvmBilgileri8KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
109 cari_AvmBilgileri8TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
110 cari_AvmBilgileri9KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
111 cari_AvmBilgileri9TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
112 cari_AvmBilgileri10KiraKodu Nvarchar(25) Kira Kodu  
113 cari_AvmBilgileri10TebligatSekli Tinyint Tebligat Şekli 0:Elden 1:Mail 2:Kargo 3:Kurye
114 cari_KrediRiskTakibiVar_flg Bit Kredi Risk Takibi Var Mı ?  
115 cari_ufrs_fark_muh_kod Nvarchar(40) Ufrs Fark Muhasebe Kodu  
116 cari_ufrs_fark_muh_kod1 Nvarchar(40) Ufrs Fark Muhasebe Kodu  
117 cari_ufrs_fark_muh_kod2 Nvarchar(40) Ufrs Fark Muhasebe Kodu  
118 cari_odeme_sekli Tinyint Ödeme Şekli 0:Vadeye Göre 1:Satış Üzerinden
119 cari_TeminatMekAlacakMuhKodu Nvarchar(40) Teminat Mektubu Alacak Muhasebe Kodu  
120 cari_TeminatMekAlacakMuhKodu1 Nvarchar(40) Teminat Mektubu Alacak Muhasebe Kodu  
121 cari_TeminatMekAlacakMuhKodu2 Nvarchar(40) Teminat Mektubu Alacak Muhasebe Kodu  
122 cari_TeminatMekBorcMuhKodu Nvarchar(40) Teminat Mektubu Borç Muhasebe Kodu  
123 cari_TeminatMekBorcMuhKodu1 Nvarchar(40) Teminat Mektubu Borç Muhasebe Kodu  
124 cari_TeminatMekBorcMuhKodu2 Nvarchar(40) Teminat Mektubu Borç Muhasebe Kodu  
125 cari_VerilenDepozitoTeminatMuhKodu Nvarchar(40) Verilen Depozito Teminat Muhasebe Kodu  
126 cari_VerilenDepozitoTeminatMuhKodu1 Nvarchar(40) Verilen Depozito Teminat Muhasebe Kodu  
127 cari_VerilenDepozitoTeminatMuhKodu2 Nvarchar(40) Verilen Depozito Teminat Muhasebe Kodu  
128 cari_AlinanDepozitoTeminatMuhKodu Nvarchar(40) Alınan Depozito Teminat Muhasebe Kodu  
129 cari_AlinanDepozitoTeminatMuhKodu1 Nvarchar(40) Alınan Depozito Teminat Muhasebe Kodu  
130 cari_AlinanDepozitoTeminatMuhKodu2 Nvarchar(40) Alınan Depozito Teminat Muhasebe Kodu  
131 cari_def_efatura_cinsi Tinyint Varsayılan e-Fatura Cinsi 0:Temel Fatura 1:Ticari Fatura 2:Yolcu Beraberinde Fatura 3:İhracat
132 cari_otv_tevkifatina_tabii_fl Bit Ötv Tevkifatına Tabi Mi ?  
133 cari_KEP_adresi Nvarchar(80) Kayıtlı e-Posta (KEP) Adresi  
134 cari_efatura_baslangic_tarihi DateTime e-Fatura Başlangıç Tarihi  
135 cari_mutabakat_mail_adresi Nvarchar(80) Mutabakat e-Posta Adresi  
136 cari_mersis_no Nvarchar(25) Mersis Numarası  
137 cari_istasyon_cari_kodu Nvarchar(25) Akaryakıt İstasyonu Cari Kodu  
138 cari_gonderionayi_sms Bit Sms Gönderme Onayı Var Mı ?  
139 cari_gonderionayi_email Bit e-Posta Gönderme Onayı Var Mı ?  
140 cari_eirsaliye_fl Bit e-İrsaliye Mi ?  
141 cari_eirsaliye_baslangic_tarihi DateTime e-İrsaliye Başlangıç Tarihi  

Indeks Tablosu
Indeks Özellik Alanlar
NDX_CARI_HESAPLAR_00 CONSTRAINT PRIMARY KEY cari_Guid
NDX_CARI_HESAPLAR_02 UNIQUE cari_kod
NDX_CARI_HESAPLAR_03 cari_unvan1
NDX_CARI_HESAPLAR_04 UNIQUE cari_sektor_kodu, cari_kod
NDX_CARI_HESAPLAR_05 UNIQUE cari_grup_kodu, cari_kod
NDX_CARI_HESAPLAR_06 UNIQUE cari_temsilci_kodu, cari_kod
NDX_CARI_HESAPLAR_07 UNIQUE cari_bolge_kodu, cari_kod
NDX_CARI_HESAPLAR_08 UNIQUE cari_kaydagiristarihi, cari_kod
NDX_CARI_HESAPLAR_09 cari_Ana_cari_kodu
NDX_CARI_HESAPLAR_10 cari_vdaire_no
NDX_CARI_HESAPLAR_11 cari_VergiKimlikNo

Güncellenme Tarihi : 17.01.2018 - Bu doküman ile ilgili bize yazın
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.