Database Yapısı

Başlık (Header) Kısmı Açıklaması ve Genel Notlar İçin Tıklayın

Tablo No : 557

Tablo Adı : E_FATURA_TANIMLARI Tablo : e-Fatura Tanımları

No Alan Adı Tip Açıklama Detay
0 efp_Guid Uniqueidentifier    
1 efp_DBCno Smallint    
2 efp_SpecRECno Integer    
3 efp_iptal Bit    
4 efp_fileid Smallint    
5 efp_hidden Bit    
6 efp_kilitli Bit    
7 efp_degisti Bit    
8 efp_checksum Integer    
9 efp_create_user Smallint    
10 efp_create_date DateTime    
11 efp_lastup_user Smallint    
12 efp_lastup_date DateTime    
13 efp_special1 Nvarchar(4)    
14 efp_special2 Nvarchar(4)    
15 efp_special3 Nvarchar(4)    
16 efp_firmano Integer Firma Numarası  
17 efp_subeno Integer Şube Numarası  
18 efp_kullanici Nvarchar(25) Kullanıcı Kodu  
19 efp_sifre Nvarchar(127) Şifre  
20 efp_entegrator_id Tinyint Entegratör Id 0:Mikro 1:Digital Planet
21 efp_ucnokta_url_set Tinyint Üç Nokta Adresi 0:Prod 1:Test
22 efp_fp_alias Nvarchar(40) Fatura Pazarı Alias  
23 efp_fp_sifre Nvarchar(127) Fatura Pazarı Şifresi  
24 efp_portal_izin Nvarchar(127) Portal İzin  
25 efp_portal_fatura_dosya Nvarchar(127) Portal Fatura Dosya  
26 efp_portal_birim_kodu Nvarchar(3) Portal Birim Kodu  
27 efp_baslangic_degeri Integer Başlangıç Değeri  
28 efp_aciklama_aktarilsin_fl Bit Açıklama Faturaya Aktarılsın Mı ?  
29 efp_kabul_irs_karsila_fl Bit İrsaliye Karşılama Kabul Edilsin Mi ?  
30 efp_kabul_sip_karsila_fl Bit Sipariş Karşılama Kabul Edilsin Mi ?  
31 efp_carievrak_kilitle_fl Bit Cari Evrak Kilitlensin Mi ?  
32 efp_belgetarihini_evraktarihi_kaydet_fl Bit Belge ve Evrak Tarihini Kaydetsin Mi ?  
33 efp_irsaliye_belgeno_gonder_fl Bit İrsaliye Belge Numarası Gönderilsin Mi ?  
34 efp_siparis_belgeno_gonder_fl Bit Sipariş Belge Numarası Gönderilsin Mi ?  
35 efp_satis_fat_stokbirlestir_fl Bit Satış Faturasında Stok Satırları Birleştirilsin Mi ?  
36 efp_ana_dovizle_gonder_fl Bit Ana Dövize Göre Fatura Gönderilsin Mi ?  
37 efp_detayli_goster_fl Bit Detaylı Gösterilsin Mi ?  
38 efp_satis_fat_hizmetbirlestir_fl Bit Satış Faturasında Hizmet Satırları Birleştirilsin Mi ?  
39 efp_srmllk_prje_ayirdtmdn_hizm_brlstr Bit Sorumluluk Merkezi ve Proje Kodu Ayrımı Yapmadan Hizmet Satırları Birleştirilsin Mi ?  
40 efp_sevk_adresi_kullan_fl Bit Sevk Adresi Kullanılsın Mı ?  
41 efp_yetkili_eposta_kullan_fl Bit Yetkili e-Posta Adresi Kullanılsın Mı ?  
42 efp_alis_fat_efatura_kullanicisi_fl Bit Alış Faturasında e-Fatura Kullanıcı ise Uyarsın Mı ?  
43 efp_srmllk_prje_ayirdtmdn_stok_brlstr Bit Stok Birleştirmede Sorumluluk Merkezi ve Proje Ayırt Edilmemesin Mi ?  
44 efp_VarsayilanIstisna_aciklama Nvarchar(127) Varsayılan İstisna Kodu  
45 efp_custom_irsaliye_field_count Integer İrsaliye Gösterimi  
46 efp_KDVFarkitutari Float KDV Farkı Tutarı  
47 efp_EkMasraflarinKodu Nvarchar(25) Ek Masrafların Kodu  
48 efp_FatBaglama_BelgeNoGuncelle_fl Bit Fatura Bağlamada Belge No Güncellensin Mi ?  
49 efp_YenidenEntegreFisAciklamaBelgeno_fl Bit e-Fatura yeniden entegrasyonunda; genel parametre ne olursa olsun, fiş açıklamasına belge no yazılsın mı ?  
50 efp_NotHareketAciklamayaAktarilMAsin_fl Tinyint Hareket Açıklamaya Aktarılmasın Mı ? 0:Yok 1:Alışta 2:Satışta 3:Tümü
51 efp_EvrakSiraGirilsin_fl Bit Evrak Sıra Girilsin Mi ?  
52 efp_VKNSorguGlbVeritabanindan_fl Bit VKN Sorgusu Lokalden Bakılsın Mı ?  
53 efp_detay_takipsiz_stok_birlestir_fl Bit Detay Takipsiz Stok Birleştirsin Mi ?  
54 efp_gonderimde_log_olustur_fl Bit e-Fatura Gönderiminde ve Gösteriminde Parametrik Log Dosyası Oluşturulsun Mu ?  
55 efp_irsaliye_siparis_eklentileri Tinyint İrsaliye ve Sipariş Eklentileri 0:Tümünü Gönder 1:İrsaliye Gönderme 2:Sipariş Gönderme 3:Hiç Gönderme
56 efp_varsayilan_araci_kodu Nvarchar(25) Varsayılan Aracı Kodu  
57 efp_SGK_cari_kodu Nvarchar(25) SGK Cari Kodu  
58 efp_subeye_gore_filtrele Bit Şubeye Göre Filtrelensin Mi ?  
59 efp_navlun_masraf_tip Tinyint Navlun Masraf Tipi 0:Yok 1:m1 2:m2 3:m3 4:m4
60 efp_sigorta_masraf_tip Tinyint Sigorta Masraf Tipi 0:Yok 1:m1 2:m2 3:m3 4:m4
61 efp_komisyon_masraf_tip Tinyint Komisyon Masraf Tipi 0:Yok 1:m1 2:m2 3:m3 4:m4
62 efp_diger_masraf_tip Tinyint Diğer Masraf Tipi 0:Yok 1:m1 2:m2 3:m3 4:m4
63 efp_diger_aciklama Nvarchar(50) Diğer Açıklama  
64 efp_KullaniciYetkiKontroluNereden Tinyint Kullanıcı Yetki Kontrolü Nereden ? 0:Oluşturan 1:Temsilci

Indeks Tablosu
Indeks Özellik Alanlar
NDX_E_FATURA_TANIMLARI_00 CONSTRAINT PRIMARY KEY efp_RECno
NDX_E_FATURA_TANIMLARI_01 UNIQUE efp_RECid_DBCno, efp_RECid_RECno
NDX_E_FATURA_TANIMLARI_02 UNIQUE efp_firmano, efp_subeno

Güncellenme Tarihi : 10.11.2017 - Bu doküman ile ilgili bize yazın
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.