Database Yapısı

Header Type


ctRecNo: Alt+G (Kayıt hikayesi) --> Alt+T (Tüm veriler)'de gördüğünüz gibi ilgili kayıt numarasıdır.
ctRecID: RecID 2 kısımdan oluşmaktadır. Biri DBCno, diğeri de RECno'dur. RecID_DBCno: Eğer merkezdeki kayıt ise 0, şube kaydı ise 1 vb. değerleri alır. RecID_RECno: Merkez veya şubedeki ilgili kayıt numarasıdır.
ctSpecRecNo: Alt+G (Kayıt hikayesi) yardım tuşundaki ekrandan--> Alt+D'deki yardımcı tablodaki bilgiler, sys9000CustomData (Ctrl+N ile tanımladığınız alanlar) ve sys900CustomField (alanlara karşılık girilen veriler) tablolarına yazılır. sys9000CustomData tablosundaki RecID_RECno alanı ile ctSpecRecNo bağlantılıdır.
ctiptal: Varsayılan olarak "false" atanır.
ctfileid: Mikro tablolarına verilen numara bilgisini saklar. Örnek: STOK_HAREKETLERI=16 vb.
cthidden: Varsayılan olarak "false" atanır.
ctkilitli: Varsayılan olarak false yani ilgili evrak kaydı için "kilitli değil" anlamındadır. Evraklarda Ctrl+L ile evrak kilitle işlemi yapıldığında bu alan "true" olur. Ctrl+A ile kilit açıldığında ctkilitli alanına tekrar "false" atanır.
ctdegisti: Varsayılan olarak "false" atanır.
ctCheckSum: Online programında kullanılan bir alandır. Kaydın bozulup bozulmadığını kontrol etmek için kullanılır. Kayıt online dosyaya yazılırken checksum değeri hesaplanır ve bu alana yazılır. Sonra online dosyadan bu kayıt okunduğunda checksum değeri yeniden hesaplanır. Değerler tutmuyorsa kayıt bozulmuş demektir. Kayıt bozulmuşsa online aktarım esnasında "CHECKSUM ERROR!!!!!" şeklinde uyarı mesajı verilir ve aktarım yapılmaz. Kayıt bozulmamışsa aktarım yapılır.
ctCreateUser: Kaydı oluşturan kullanıcının numarasıdır. 1(SRV), 2 vb.
ctCreateDate: Kaydın yapıldığı tarihi belirtir. 01.12.2017 12:10 vb.
ctLastUpUser: Kayıt değiştirilmiş ise, kaydı son değiştiren kişinin numarasıdır. Eğer değiştirilmemişse ilk kaydedenin numarası atanır.
ctLastUpDate: Kaydın son değiştirilme tarihini belirtir.
ctspecial: Alt+G'deki özel kod 1-2-3 alanlarına atanan değerleri belirtir.


Güncellenme Tarihi : 30.11.2017 - Bu doküman ile ilgili bize yazın
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.