Database Yapısı

Başlık (Header) Kısmı Açıklaması ve Genel Notlar İçin Tıklayın

Tablo No : 60

Tablo Adı : ISEMIRLERI Tablo : İş Emri Kartları

No Alan Adı Tip Açıklama Detay
0 is_Guid Uniqueidentifier    
1 is_DBCno Smallint    
2 is_SpecRecNo Integer    
3 is_iptal Bit    
4 is_fileid Smallint    
5 is_hidden Bit    
6 is_kilitli Bit    
7 is_degisti Bit    
8 is_checksum Integer    
9 is_create_user Smallint    
10 is_create_date DateTime    
11 is_lastup_user Smallint    
12 is_lastup_date DateTime    
13 is_special1 Nvarchar(4)    
14 is_special2 Nvarchar(4)    
15 is_special3 Nvarchar(4)    
16 is_firmano Integer Firma No  
17 is_subeno Integer Şube No  
18 is_Kod Nvarchar(25) İş Emri Kodu  
19 is_Ismi Nvarchar(40) İş Emri İsmi  
20 is_Fason_Fl Bit Fason?  
21 is_IsemriTipi Tinyint İş Emri Tipi 0:Üretim İş Emri 1:Hizmet İş Emri
22 is_BaslangicTarihi DateTime Başlangıç Tarihi  
23 is_KapanisTarihi DateTime Kapanış Tarihi  
24 is_StokBirikMuhKod Nvarchar(40) Stok Birikim Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
25 is_HizmetBirikMuhKod Nvarchar(40) Hizmet Birikim Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
26 is_StokYansitMuhKod Nvarchar(40) Stok Yansitma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
27 is_HizmetYansitMuhKo Nvarchar(40) Hizmet Yansıtma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
28 is_yarimamul_birikim_muhkodu Nvarchar(40) Yarı Mamül Birikim Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
29 is_yarimamul_yansitma_muhkodu Nvarchar(40) Yarı Mamül Yansıtma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
30 is_GenMalYanMuhKod_1 Nvarchar(40) İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
31 is_GenMalYanMuhKod_2 Nvarchar(40) İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
32 is_GenMalYanMuhKod_3 Nvarchar(40) İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
33 is_GenMalYanMuhKod_4 Nvarchar(40) İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
34 is_GenMalYanMuhKod_5 Nvarchar(40) İş Genel Yansıtma Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
35 is_MakineMalYanMuhKo Nvarchar(40) Makine Maaliyet Yansıtma Muh. Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
36 is_ElemanMalYanMuhKo Nvarchar(40) Eleman Maaliyet Yansıtma Muh. Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
37 is_YariMamulMuhKod Nvarchar(40) Yarı Mamul Muhasebe Kodu Bkz. MUHASEBE_HESAP_PLANI
38 is_SiparisNo_Seri dbo.evrakseri_str Sipariş Seri No Bkz. SIPARISLER
39 is_SiparisNo_Sira Integer Sipariş Sıra No Bkz. SIPARISLER
40 is_SipSatirno Integer Sipariş Satır No  
41 is_SipSafha Nchar(1) Sipariş Safha  
42 is_SipBatchId Smallint Sipariş Batch Id  
43 is_EmriDurumu Tinyint İş Emri Durumu 0:Planlanmış 1:Aktif 2:Kapanmış
44 is_Emri_AktiflesmeTarihi DateTime İş Emri Aktifleşme Tarihi  
45 is_Emri_PlanBaslamaTarihi DateTime Planlanan İşe Başlama Tarihi  
46 is_Emri_PlanBitisTarihi DateTime Planlanan İşi Bitiş Tarihi  
47 is_GenUrtMalYanMuhKod_1 Nvarchar(40) Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu  
48 is_GenUrtMalYanMuhKod_2 Nvarchar(40) Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu  
49 is_GenUrtMalYanMuhKod_3 Nvarchar(40) Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu  
50 is_GenUrtMalYanMuhKod_4 Nvarchar(40) Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu  
51 is_GenUrtMalYanMuhKod_5 Nvarchar(40) Genel Üretim Maliyeti Yansıtma Muh. Kodu  
52 is_Muhgrup_kodu Nvarchar(25) Muhasebe Grup Kodu  
53 is_BagliOlduguIsemri Nvarchar(25) Bağlı Olduğu İş Emri  
54 is_BaglantiTipi Tinyint Bağlantı Tipi 0:Serbest 1:Siparişe 2:Üretim Talebine 3:İş Emrine
55 is_Baglanti_uid Uniqueidentifier    
56 is_OnaylayanKulNo Smallint Onaylayan Kullancı No  
57 is_Onayli_fl Bit Onaylı Mı ?  
58 is_Onceligi Tinyint İş Emri Önceliği 0:Düşük 1:Normal 2:Yüksek
59 is_SorumlulukMerkezi Nvarchar(25) Sorumluluk Merkezi  
60 is_ProjeKodu Nvarchar(25) Proje Kodu  
61 is_Aciklama Nvarchar(40) Açıklama  
62 is_KaynakPlanlamaTerminTarihi DateTime Kaynak Planlamaya Konu Termin Tarihi  

Indeks Tablosu
Indeks Özellik Alanlar
NDX_ISEMIRLERI_00 CONSTRAINT PRIMARY KEY is_Guid
NDX_ISEMIRLERI_02 UNIQUE is_Kod
NDX_ISEMIRLERI_03 is_Ismi
NDX_ISEMIRLERI_04 is_SiparisNo_Seri, is_SiparisNo_Sira
NDX_ISEMIRLERI_05 is_Muhgrup_kodu, is_Kod

Güncellenme Tarihi : 03.01.2018 - Bu doküman ile ilgili bize yazın
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.